ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่และ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.67 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน