ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าหมาก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่กะไน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 59 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 53 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน