ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน