ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่และ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.4 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.4 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.2 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน