ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าโปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.8 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.2 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.4 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.4 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66.2 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน