ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 28 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 20 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน