ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน