ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่หาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าโปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน