ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.2 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.1 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.5 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.2 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน