ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.7 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.9 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน