ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคะปวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน