ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่กะไน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านแม่หาด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน