ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน