ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 7  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่กะไน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านป่าหมาก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านแม่ละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านแม่และ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน