ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.62 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61.37 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.85 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.12 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน