ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.9 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่กะไน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66.4 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64.3 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62.3 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.5 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน