ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน