ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่แพ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 8  
11 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน