ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.2 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66.2 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64.6 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน