ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.9 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน