หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 สนามเทศบาลปัว 13 ก.ย. 2557 08.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 สนามเทศบาลปัว 12 ก.ย. 2557 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 สนามเทศบาลปัว 12 ก.ย. 2557 09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้องจำปาน่าน 12 ก.ย. 2557 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขันระดับเขตฯ - ไปแข่งระดับภาค
-
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง มรกต 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สมุด 12 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ 9 เม.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]