หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่เก็บรถส่วนกลาง 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถส่วนกลาง 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถส่วนกลาง 12 ก.ย. 2557 13.30-16.30
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถส่วนกลาง 12 ก.ย. 2557 13.30-16.30
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์ หลังกลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 13.30-16.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์ หลังกลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 13.30-16.30
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์ หลังกลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์ หลังกลุ่มอำนวยการ 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถข้างกลุ่มส่งเสริมเอกชน 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถข้างกลุ่มส่งเสริมเอกชน 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 13 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 - ที่จอดรถยนต์/ห้องพัสดุกลาง 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 หลังห้องครัว/กลุ่มอำนวยการ 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 หน้าศูนย์ ICT 12 ก.ย. 2557 08.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]