หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ภาษาจีน 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง กอท. 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป.6/2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง วิทยาศาสตร์ มัธยม 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง มัธยมปีที่ 3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 5 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 4 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง วิทยาศาสตร์ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง ขุนแงง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 3 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง อิเล็กทรอนิคส์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง มรกต 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]