หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 3/2-3 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 3/1 - ป3/2 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง เด็กพิเศษ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 2/2 - ป 5/3 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 5/1 - ป 5/2 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ป 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง อาเซียน 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 4/1 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สวดมนต์ 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 4/2 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สวดมนต์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 4/3 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน -
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ม 3 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป 2/1 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]