หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ 71 47 70.15% 12 17.91% 6 8.96% 2 2.99% 67
2 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 56 33 64.71% 4 7.84% 7 13.73% 7 13.73% 51
3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 49 29 61.7% 8 17.02% 7 14.89% 3 6.38% 47
4 โรงเรียนวรนคร 37 29 78.38% 3 8.11% 4 10.81% 1 2.7% 37
5 โรงเรียนบ้านปงสนุก 51 27 55.1% 14 28.57% 6 12.24% 2 4.08% 49
6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 47 27 61.36% 8 18.18% 6 13.64% 3 6.82% 44
7 โรงเรียนบ้านสบมาง 50 27 67.5% 8 20% 4 10% 1 2.5% 40
8 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 36 22 64.71% 5 14.71% 5 14.71% 2 5.88% 34
9 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 29 22 75.86% 5 17.24% 2 6.9% 0 0% 29
10 โรงเรียนบ้านไร่ 33 21 67.74% 5 16.13% 3 9.68% 2 6.45% 31
11 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 28 20 76.92% 1 3.85% 2 7.69% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 40 19 51.35% 10 27.03% 4 10.81% 4 10.81% 37
13 โรงเรียนสกาดพัฒนา 36 18 56.25% 6 18.75% 5 15.63% 3 9.38% 32
14 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 33 18 62.07% 5 17.24% 3 10.34% 3 10.34% 29
15 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 27 18 66.67% 3 11.11% 2 7.41% 4 14.81% 27
16 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 38 16 45.71% 7 20% 8 22.86% 4 11.43% 35
17 โรงเรียนบ้านสบกอน 26 14 56% 7 28% 2 8% 2 8% 25
18 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 19 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
19 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 30 13 48.15% 8 29.63% 1 3.7% 5 18.52% 27
20 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 26 13 59.09% 4 18.18% 3 13.64% 2 9.09% 22
21 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 34 12 42.86% 10 35.71% 3 10.71% 3 10.71% 28
22 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 31 12 40% 9 30% 6 20% 3 10% 30
23 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 27 12 46.15% 9 34.62% 4 15.38% 1 3.85% 26
24 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 42 12 37.5% 8 25% 5 15.63% 7 21.88% 32
25 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 22 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
26 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 27 12 46.15% 6 23.08% 6 23.08% 2 7.69% 26
27 โรงเรียนแสนทองวิทยา 22 12 57.14% 6 28.57% 3 14.29% 0 0% 21
28 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 19 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
29 โรงเรียนบ้านสว้า 21 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
30 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 30 10 38.46% 11 42.31% 4 15.38% 1 3.85% 26
31 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 25 10 40% 6 24% 8 32% 1 4% 25
32 โรงเรียนสองแคว 20 10 50% 5 25% 4 20% 1 5% 20
33 โรงเรียนบ้านปางแก 20 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 15 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
35 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 22 9 40.91% 8 36.36% 3 13.64% 2 9.09% 22
36 โรงเรียนบ้านด่าน 22 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
37 โรงเรียนบ้านถ่อน 15 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนบ้านร้อง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านแหน 26 8 33.33% 9 37.5% 5 20.83% 2 8.33% 24
40 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 20 8 40% 8 40% 4 20% 0 0% 20
41 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 25 8 36.36% 8 36.36% 3 13.64% 3 13.64% 22
42 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 21 7 36.84% 7 36.84% 1 5.26% 4 21.05% 19
44 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 13 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 15 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
46 โรงเรียนบ้านสะปัน 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนพนาสวรรค์ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านสบปืน 20 5 26.32% 9 47.37% 5 26.32% 0 0% 19
52 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
53 โรงเรียนศรีสระวงค์ 12 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนบ้านผาเวียง 16 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
55 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 12 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
56 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
58 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนเพียงหลวง 7 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านยู้ 15 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 14
62 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 10 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 11 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
66 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนบ้านปางกอม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านหนอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 17 3 17.65% 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 17
72 โรงเรียนบ้านตึ้ด 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
76 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองผุก 8 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
78 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 8 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านเกวต 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านน้ำคา 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านคัวะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านสบหนอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านปง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านขอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านปางปุก 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านปอน 8 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
100 โรงเรียนบ้านม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 9 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านปางหก 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนไตรคามวิทยา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านก๋ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
113 โรงเรียนบ้านพร้าว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านชี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านนาฝาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านป่าหัด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหนาด 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านนาขวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านปางยาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านนาก้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านสบสาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
139 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนบ้านพาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนบ้านสะเกิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
143 โรงเรียนบ้านวังว้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]