หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 010 1.100 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 14
2 051 1.200 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 12
3 062 1.300 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 2
4 071 2.000 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 2
5 070 2.000 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
6 092 3.000 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
7 102 4.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
8 103 4.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
9 708 4.200 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
10 709 4.300 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
11 511 5.100 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
12 513 5.100 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
13 510 5.200 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
14 514 5.200 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
15 512 5.300 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
16 515 5.300 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
17 509 5.400 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
18 516 5.400 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]