ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนาสวรรค์ สพป. น่าน เขต 2 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 7 สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขอน สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป. น่าน เขต 2 80.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเสี้ยว สพป. น่าน เขต 2 80.5 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) สพป. น่าน เขต 2 78.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน