ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 68.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน