ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาฝาง สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 21 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน