ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 - -  
14 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน