ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน