ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน