ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน