ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคอก/สาขานาบง สพป. น่าน เขต 2 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 86.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 85.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. น่าน เขต 2 83.29 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 82.31 ทอง 8  
9 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา สพป. น่าน เขต 2 79.32 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 77.64 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 53.32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน