ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสบหนอง สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านปอน สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนพนาสวรรค์ สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 14  
17 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน