ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 90.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 89.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว สพป. น่าน เขต 2 88.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สพป. น่าน เขต 2 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) สพป. น่าน เขต 2 87.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 87.83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 76.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 74.83 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 68.48 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ สพป. น่าน เขต 2 63.83 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 61.33 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน