ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน