ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 99.27 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ สพป. น่าน เขต 2 81.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 76.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 68.19 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 68.17 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป. น่าน เขต 2 62.45 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 61.8 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 59.36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป. น่าน เขต 2 54.32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านปอน สพป. น่าน เขต 2 50.9 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 50.42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 50.1 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 46.12 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 44.25 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 40.06 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 33.18 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำสอด สพป. น่าน เขต 2 30.15 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 29.11 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน