ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 7 สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนาก้อ สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแพะกลาง สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา สพป. น่าน เขต 2 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 35 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ สพป. น่าน เขต 2 34 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 32 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านปางหก สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน