ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 7 สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชี สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต 2 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. น่าน เขต 2 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านหนาด สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน