ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 82.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 80.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 72.08 เงิน 4  
5 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 67.03 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 65.04 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 64.98 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 62.96 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด สพป. น่าน เขต 2 61.96 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 61.08 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 60.93 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 60.76 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 60.01 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน