ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน