ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน