ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนาสวรรค์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางปุก สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าหัด สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังว้า สพป. น่าน เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน