ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) สพป. น่าน เขต 2 - -  
15 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน