ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางหก สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปางยาง สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเวียงสอง สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน