ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน