ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน