ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 86.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำสอด สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน