ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านก๋ง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านส้อเด่น สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 21 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน